Çevre ve Sürdürebilirlik

Sosyal sorumluluk anlayışına sahip , ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye duyarlı ve geleceğe daha iyi bir yaşam alanı bırakmayı hedefleyen bir kuruluş olarak;environment (1)

  • Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, çevreyle uyumlu ürün, çözüm ve faaliyetlerimizi planlamak, uygulamak ve önlem almak,Geliştirme ve uygulama faaliyetlerimizi, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak
  • Sürdürülebilir gelişmemizin bir göstergesi olarak çevre kirliliğinin azaltılması yönünde çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaların destekcisi olmak
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanmak ve kullanılmasını sağlamak
  • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sonucunda oluşan çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarımızın yerine getirilmesinin yanısıra çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılmak ve destek vermek
  • Ürün ve çözümlerimizin çevre etkileri hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını uygulamak

Şimdi ve sonrası için amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde temel olan unsurlardır.

Bu güne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız kamuoyunun bilgisine açık olup, Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde, çevre kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesi hepimizin temel görevidir.